Donnerstag, 20. Dezember 2007

SHQIPËRIA ETNIKE

Revistë e pavarur tremujore:
informative-kulturore-politike

Për:
-Shqipërinë Etnike në kufijtë e saj
-Riatdhesimin e Shqiptarëve të dëbuar me dhunë
-Luftëtarët e Rënë të Kombit Shqiptar

Viti VII nr. 3/ Korrtor-Veror-Frytor- 2006
Çmimi: për Diasporë: 5 CHF, 3 €, 3 $
për Vend: ( Kosovë-Maqedoni-Shqipëri) 1.50 €

Prokredit Bank- Prishtinë-(Kadri Osmani)
Nr. i llogarisë:1110162085000136
Albanische Gemeinschaft Schweiz
Konto:30-517726-4
(code: POFICHBE)

Drejtor: Festim Kodra
Kryeredaktor: Idriz Zeqiraj
Redaktor përgjegjës: Kadri Mani
Lektore: Jeta Bytyçi

Anëtarë Nderi në Redaksi:
Rexhep Bunjaku, Ibrahim D. Hoxha,
dhe Fetah Berisha
Simboli: Qamil Nivokazi

Shtypshkronja: „KOSOVA“- Prizren

Dizajneri: Festim Kodra
Adresa: "Shqipëria Etnike"
c/o Kadri Osmani
Kodra e Diellit
Rr. “Hilmi Rakovica” nr. 43
Prishtinë
etnike@gmail.com

Redaksia ka të drejtën e redaktimit
e të lekturës të punimeve
Shkrimet dhe fotografitë mund
të kthehen: me kërkesën dhe
shpenzimet e autorit.
________________________
Numri i parë i revistës tonë
"Shqipëria Etnike" doli më 10
Qershor 1999: në 121-vjetorin e Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit 1878-1999; prandaj
kjo Lidhje është busulla jonë orientuese

Keine Kommentare: