Samstag, 17. November 2007

“NË EMËR TË REVOLUCIONIT TË SHPËTOHEN MINATORËT”

Kryesitë e Konferencës së Lidhjes së Sindikatave, të Lidhjes së Komunistëve e të Lidhjes së Rinisë dhe strukturat punëdrejtuese të minierës "Trepça", në mbledhjen e mbajtur më 25 shkurt, në orët e hershme të mëngjesit, morën vendim t’i bëjnë thirrje klasës punëtore, rinisë dhe mbarë opinionit jugosllav që, në këtë moment kritik për jetën e minatorëve, të cilët hynë në të gjashtën ditë të qëndrimit në nëntokën e minierës, të kontribuojnë që të gjenden zgjidhje që të shpëtojë shëndeti dhe jeta e 1.300 minatorëve.
"Në emër të revolucionit, për të cilin derdhëm gjak së bashku për Jugosllavinë socialiste vetëqeverisëse të kombeve e të kombësive të barabarta – thuhet në këtë apel – në emër të arsyes dhe të njerëzimit, të gjithë së bashku të mos lejojmë një tragjedi që nuk do të na e falë kurrë historia."
Strukturat shoqërore e politike dhe Punëdrejtuesit e kombinatit "Trepça"

Keine Kommentare: